Produsele Nitrocelulozice

Au fost cel mai mult folosite în industria mobilei, deoarece au un mod de aplicare simplu şi remedierea eventualelor greseli este foarte simplă, prin spălarea cu diluant a suprafeţei finisate.
Au dezavantajul că au cele mai slabe calităţi superficiale.

Au ca bază răşina nitrocelulozică dizolvată într-un amestec de solvenţi, care se evaporă în timp (timpul de uscare menţionat în fişa tehnică), formînd pelicula de lac.
Dacă, după uscare, se acţionează asupra peliculei de lac cu un solvent, aceasta se înmoaie, putand fi îndepătată. Acest lucru este un avantaj pentru remedierea defectelor, dar un dezavantaj deoarece arată slaba rezistenţă a peliculei de lac nitro la acţiuna diverşilor agenţi.

Sistemul de finisare nitro cuprinde grundul şi lacul nitrocelulozic. Există şi sisteme de finisare universale (fondo-finitura) cu un singur produs având atât caracteristicile grundului, cât şi cele ale lacului. Acest sistem se foloseşte când se doreşte un finisaj economic (când parametrii de calitate nu sunt o cerinţă primordială).

Materialele nitrocelulozice pot fi folosite atat pentru finisajul transparent, cat si pentru finisajul opac (pigmentat).
In cazul finisajului pigmentat, pentru cantitati mici într-o paletă variată de culori, se poate folosi ca bază lacul transparent în proporţie de 65% la care se adaugă paste pigmentate universale (vezi Produse Poliuretanice) în proporţie de 35%.
Modul de pregatire, precum si cel de aplicare sunt mentionate in fisa tehnica a fiecarui produs in parte.